Ons aanbod

We verbinden mensen.
Ontdek wat we doen.

Forensische ondersteuning

4 Hobo

Outreach-begeleiding aan jongeren van 12 tot 23 jaar met (vermoeden van) een beperking en een forensisch risico.

Lees meer

Forensische ondersteuning

Amfora

Amfora biedt een aanmeldingspunt voor therapie aan mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag stelden, met een focus op cliënten met (vermoedelijke) beperkingen.

Lees meer

Forensische ondersteuning

Ontgrendeld

Ondersteuning aan mensen met een beperking of vermoeden van beperking, inclusief mensen met ASS (AutismeSpectrumStoornis) en NAH (niet-aangeboren hersenletsel), die in de gevangenis verblijven.

Lees meer

Forensische ondersteuning

Present

Delictgerichte contextbegeleiding aan minderjarige delictplegers in samenwerking met de sociale dienst jeugdrechtbank. Deze maatregel, opgelegd door de jeugdrechter, heeft als doel recidive te voorkomen door intensieve begeleiding, waarbij de relatie tussen jongere en begeleider centraal staat.

Lees meer

Ambulante en mobiele begeleiding, Forensische ondersteuning

Proeftuin Transitieleeftijd

De proeftuin Transitieleeftijd biedt mobiele, intensieve hulpverlening voor jongvolwassenen (16-24 jaar) met complexe geestelijke gezondheidsnoden in Zuid-Oost-Vlaanderen en Waas en Dender.

Lees meer

Forensische ondersteuning, Werken

Werkproject

Bewoners van het Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent participeren wekelijks in werkzaamheden in Gent, zoals tuinonderhoud, verdeeld over drie groepen op dinsdag-, woensdag- en vrijdagnamiddag.

Lees meer

Forensische ondersteuning

ZijDE

ZijDE biedt trajectbegeleiding waarbij outreachend werken en netwerkvorming centraal staan. Dit aanbod richt zich op personen met complexe problematiek in verschillende levensdomeinen, met een focus op lokale samenwerking tussen welzijn, justitie, en politie voor jeugd- en jongvolwassenendelinquentie.

Lees meer

Call to action

Samen voor verbinding