Met Voluit zijn we partner in Amfora. Dat staat voor: Ambulant Forensisch Aanmeldingsteam.

Amfora is het aanmeldingspunt in Oost-Vlaanderen voor therapie aan mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag stelden. De partners bekijken samen de aanmelding en laten iets weten of en wanneer een intakegesprek kan plaats vinden.

De andere partners zijn CGG Eclips, CGG De Drie Stromen, CAW Oost-Vlaanderen.

Wil je aanmelden?

Maak je je zorgen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jezelf of iemand uit je omgeving?

  • Contacteer Amfora via het contactformulier (link werkt nog niet)

Wat doen we bij Amfora?

  • Kennismakingsgesprek met cliënten met een (vermoeden van) beperking
  • Therapie geven aan cliënten met een (vermoeden van) beperking
  • Onze kennis over verstandelijke beperking delen met de andere teams en collega’s

Wie kan aanmelden voor therapie?

  • Jongeren of volwassenen die seksueel grensoverschrijdend gedrag stelden of hiervoor vrezen
  • Begeleiders, therapeuten, justitie-assistenten van (vermoedelijke) plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Meer info over Amfora of seksueel grensoverschrijdend gedrag ?
https://www.amfora-oost-vlaanderen.be