ZijDE (Zorgcontinuïteit in jeugdDElinquentie) is een bijzondere vorm van een intersectoraal netwerk waarbij er gewerkt wordt rond personen met een complexe problematiek die zich situeert in verschillende levensdomeinen. Het accent ligt op de versterkte lokale samenwerking tussen lokale, buurtgerichte aanpak op het snijpunt welzijn-justitie-politie ikv jeugddelinquentie, doch ook in het kader van delinquent gedrag door jongvolwassenen en breder. Minderjarigen en jongvolwassenen in de transitieleeftijd vormen hierbij de belangrijkste aandachtsgroep.

Wat

Met een ketenaanpak waar alle actoren, gaande van onderwijs, opleiding, welzijn, hulpverlening, jeugd(welzijns)werk, justitie en politie versterkt samenwerken met regie bij lokale besturen, willen we oplossingen realiseren dicht en nabij de leefsituatie van jongeren en jongvolwassenen.

Met Voluit vzw zetten we met de ervaring en methodiek van 4Hobo in op de realisatie van de trajectbegeleiding binnen ZijDE. De focus tijdens de trajecten ligt op het outreachend werken en netwerkvorming.

Wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn over aanmeldingen kan je ons contacteren via aanmeldingen4Hobo@voluit.be