Present biedt delictgerichte contextbegeleiding aan minderjarige delictplegers in samenwerking met de sociale dienst jeugdrechtbank. Delictgerichte contextbegeleiding is een maatregel die enkel kan worden opgelegd door de jeugdrechter naar aanleiding van het plegen van een jeugddelict. Deze maatregel kan verlengd worden tot de leeftijd van 23 jaar.

Delictgerichte contextbegeleiding is een begeleiding van minimum 6 maand met als doel om recidive te voorkomen door actief aan de slag te gaan met de jongere en zijn netwerk. Centraal staat de relatie tussen de jongere en begeleider, om bijgevolg via actieve participatie en dialoog met het natuurlijk netwerk zicht te krijgen op de levensdomeinen en overtuigingen die de criminogene behoeften van de jongere beïnvloeden en in stand houden. Vervolgens wordt via een oplossings- en krachtgerichte benadering op zoek gegaan naar alternatieve wegen met oog op positieve (re-)integratie van de jongere in de samenleving, waarbij persoonlijke levensdoelen op een sociaal aanvaardbare manier kunnen nagestreefd worden.

Intensieve begeleiding na Kort Verblijf (IBK)

Jongeren (14- 18 jaar) die verdacht worden van het plegen van een voldoende ernstig feit en/of schenden van voorwaarden kunnen door de jeugdrechter toevertrouwd worden in Kortverblijf in de Gemeenschapsinstelling. De Gemeenschapsinstelling kan samen met de consulent en de ACT (afdeling Continuïteit en Toegang) een advies formuleren voor vervolghulp, een intensieve begeleiding na kortverblijf (IBK). Aanmelding gebeurt steeds vanuit dit overleg.

Een IBK-traject start al op met een bezoek aan de jongere in Kortverblijf in de Gemeenschapsinstelling.  Wij bieden IBK aan in een samenwerkingsverband met aPart vzw en Parcours vzw.

Aanmelding

De aanmelding voor delictgerichte contextbegeleiding gebeurt door de jeugdrechter, in samenspraak met de jeugdconsulent van de sociale dienst jeugdrechtbank. Zowel rechtstreekse instroom na de feiten als een opstart van begeleiding tijdens of na een verblijf in de gemeenschapsinstelling zijn mogelijk.