Wat doet deze proeftuin?

De proeftuin Transitieleeftijd biedt mobiele, intensieve en aanklampende hulpverlening voor jongvolwassenen in de transititleeftijd, zijnde van 16 t.e.m. 24 jaar.Het gaat om jongeren en jongvolwassenen met complexe geestelijke gezondheidsnoden. 

Dit project kadert in bijkomende investering voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Het loopt tot eind 2024 en kan na een positieve evaluatie verlengd worden.

De proeftuin maakt in RADAR deel uit van Cluster Gedeelde Ondersteuning.

Wie is de doelgroep?

De proeftuin Transitieleeftijd richt zich tot jongeren/jongvolwassenen:

 • van 16 tot en met 24 jaar
 • met een vindplaats in regio Zuid-Oost-Vlaanderen of regio Waas en Dender
 • met complexe geestelijke gezondheidsproblemen
 • met of zonder verstandelijke beperking
 • voor wie het bestaande aanbod onvoldoende aansluit bij de huidige noden
 • die best laagdrempelig benaderd worden
 • die zich ‘zorgmijdend’ tonen, afhaken onderweg, niet opdagen, beperkte motivatie hebben of van wie het vertrouwen in hulpverlening geschonden is.

Hoe kan je aanmelden? 

Iedereen kan telefonisch aanmelden via het Jongerenonthaal JAC van het CAW uit de regio.  Een JAC-medewerker beluistert de vraag en overloopt de aanmelding.  De aanmelding wordt vervolgens besproken en doorgegeven aan een outreachmedewerker van de proeftuin. Als de jongere/jongvolwassene niet in aanmerking komt voor de proeftuin Transitieleeftijd wordt de beslissing met eventueel een alternatief advies teruggekoppeld aan de aanmelder.

Het aanbod van de proeftuin is gratis.

Regio Zuid-Oost-Vlaanderen

 • JAC Zottegem – Ronse – Oudenaarde: 055 61 29 16 (elke werkdag van 9 – 13 uur)
 • JAC Aalst – Geraardsbergen – Ninove: 052 25 99 52 (elke werkdag van 9 – 13 uur)

Regio Waas en Dender

 • JAC Dender Scheldekracht: 052 25 99 53 (ma/woe/vrij van 9 – 13 uur)
 • JAC Waas: 03 776 72 22 (ma/woe/vrij van 9 – 13 uur)

Regio Gent-Meetjesland

 • Het proeftuinproject loopt niet in deze regio.