Naast het delen van expertise binnen onze organisatie, zetten we ook in op externe kennisdeling en samenwerking. We zijn ervan overtuigd dat we samen slimmer zijn en meer bereiken. 

“Alleen kom je misschien sneller vooruit, maar samen bereik je meer.” 

Onze medewerkers bundelen een schat aan expertise en ervaring op diverse domeinen, waaronder: 

 • Sociaal-Emotionele Ontwikkeling 
 • Gentle teaching 
 • Autisme 
 • Syndroom van Down 
 • Hechting 
 • Forensische hulpverlening
 • Kwartier Maken
 • En nog veel meer… 

Onze teams beschikken over professionele kennis en zijn in staat om ondersteuning te bieden, advies te geven en mensen met elkaar te verbinden op praktijkgerichte onderwerpen. Hierdoor bevorderen we kennisuitwisseling, samenwerking en benutten we het enorme potentieel aan expertise en ervaring binnen onze diverse teams. 

Binnen Voluit hebben we een agogische staf om anderen te versterken op verschillende manieren, niet bedoeld om over te nemen. 

Intern versterken we elkaar door: 

 • Ondersteuning in agogische trajecten.
 • Coaching van medewerkers en het begeleiden van kringen of ‘circles of support.’
 • Vorming en opleiding om de missie en de visie te vertalen naar praktische tools die zijn afgestemd op teams en begeleiders. 

Extern versterken we anderen door samen te werken met: 

 • Zorg- en welzijnsdiensten in de eerste, tweede en derde lijn.
 • Onderwijsinstellingen.
 • Ondersteunende diensten zoals verpleegkundige diensten en familiale hulp. 
 • Politionele, justitiële en forensische instellingen en gevangenissen.
 • Andere actoren 
  Dit doen we op verschillende manieren: 
  • Het verstrekken van informatie over onze unieke organisatie en werkmethoden.
  • Het bieden van vormingen, advies en supervisie over specifieke thema’s.
  • Casusgerichte ondersteuning. 


  Heeft u interesse? Onze agogische staf coördineert uw vragen en is bereikbaar via 
  agogische.ondersteuning@voluit.be.