Elke Goffin

Mijn naam is Elke Goffin. Op 22-jarige leeftijd maakte ik via mijn werk kennis met het beroepsveld leerlingenbegeleiding en werd mijn interesse voor schoolpsychologie gewekt waardoor ik begon aan de studies van psychologie. Na mijn afstuderen (2015) ging ik vrijwel onmiddellijk aan de slag binnen de expertisecel begaafdheid van de KULeuven waar ik nog steeds diagnostisch onderzoek uitvoer bij kinderen en jongeren met (het vermoeden van) een leervoorsprong en volgde ik drie van de vier modules van de ECHA opleiding Specialist in Gifted Education, verzorgd door de Radboud Universiteit van Nijmegen.

In mijn zoektocht om deze doelgroep zo goed mogelijk te helpen verdiepte ik mij in eerste instantie in cognitieve begaafdheid, mindset, hoogsensitiviteit en verrijkingsvormen. In mijn zoektocht naar de begeleiding van onderpresteerders kwam in 2017 ACT (Acceptance and Commitment Therapy) op mijn pad. Na een uitgebreide kennismaking met ACT het afgelopen schooljaar, start ik in september 2018 met de 4-jarige opleiding van contextuele gedragstherapie omdat ik erg overtuigd ben van de werking van ACT en ik ook van mening ben dat deze begeleidingsvorm goed aansluit bij de noden van kinderen en jongeren met een leervoorsprong. Daarnaast volg ik nog tal van andere vormingen op vlak van contextuele gedragstherapie en volg ik supervisie.

 

Wat is Praktijk Voluit?

Praktijk VOLUIT is opgericht om er toe bij te dragen dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren die begaafd zijn op cognitief vlak zich ook voluit kunnen ontwikkelen en de mogelijkheid krijgen om uit te groeien tot gelukkige, productieve en evenwichtige personen.

Hoe kunnen we jou helpen?

Praktijk Voluit biedt individuele begeleidingen aan om begaafde jongeren die de weg tijdelijk kwijt zijn terug op het pad te brengen dat zij graag wensen te bewandelen.

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?

Je kan Praktijk Voluit contacteren via het contactformulier. 

Pin It on Pinterest