Aanmeldingsstop

Momenteel hebben wij een aanmeldingsstop. Bij vragen of onduidelijkheden kan je terecht bij het aanmeldingssteam via aanmeldingen4Hobo@voluit.be
Simon 0499 88 63 65, Jochen 0472 69 65 02

Wie zijn we

4Hobo begeleidt jongeren met (het vermoeden van) een beperking en een forensisch risico van 12 tot 23 jaar die vanuit de vrijwilligheid zijn aangemeld en waarbij de focus lig op primaire preventie. Naast hun beperking hebben ze vaak bijkomende psychosociale problemen, psychiatrische kwetsbaarheden, gedrags- en emotionele stoornissen, middelenproblematiek, … Vanuit een continuümvisie op zorg en met het oog op preventie pleiten we ervoor dat jongeren zo vroeg mogelijk worden aangemeld.

Wat

  • Outreach aan de jongere en zijn of haar natuurlijk netwerk:
  • Laagdrempelige begeleiding, met maximale participatie van de jongere en zijn context, in de leefwereld van de jongere.
  • Zorg op vraag en op maat: frequentie, intensiteit en tijdsduur van de ondersteuning is aangepast aan (de emotionele en criminogene behoeften van) elke jongere afzonderlijk.
  • Verbinden en ‘op de radar’ houden: met de jongere in contact proberen te blijven en steeds een vinger aan de pols houden; de jongere in verbinding houden met de samenleving
  • Proactief en aanklampend handelen: ‘samen zijn en samen doen’ met de jongere én blijvend kansen bieden tot ontmoeting.
  • Stimuleren van kwaliteit van leven, met de nodige aandacht voor risicomanagement