Mensen met een beperking horen niet thuis in de gevangenis.
Daarom vinden we het belangrijk 

 • om tijdens detentie ondersteuning te bieden waar nodig
 • samen te werken aan een kwaliteitsvol leven na detentie
 • in te zetten op preventie om strafbare feiten te voorkomen

Voor wie zijn we er?

 • mensen met een beperking of vermoeden van beperking
 • mensen met ASS (AutismeSpectrumStoornis)
 • mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel).

  …die in de gevangenis verblijven. We begeleiden zowel geïnterneerde cliënten als beklaagden en veroordeelden. Het juridisch statuut maakt dus niet uit. Ook betrekken we het netwerk van de cliënt waar mogelijk en gewenst.

In welke gevangenissen werken we?

 • We zijn elke dag aanwezig in de gevangenis van Gent
 • Eén dag per week vind je ons in Oudenaarde, Dendermonde en Beveren.

Wat doen we?

We gaan samen met onze cliënten op zoek naar wie ze zijn en wat ze nodig hebben :

 • Dagstructuur brengen en toeleiden naar activiteiten en diensten
 • Praktische hulp om bezoek aan te vragen, iets te bestellen in de winkel, kledij binnen te brengen, boeken of films te ontlenen in de bib,…
 • Psychosociale ondersteuning via gesprekken, luisteren, een gezelschapsspel,…
 • Contacten nemen met het netwerk buiten de gevangenis.
 • Hulp bij het zoeken naar een woonst of voorziening buiten de gevangenis.

Daarnaast geven we graag vorming over omgaan met een beperking tijdens detentie. We ondersteunen partners door samen na te denken over een geschikte begeleiding tijdens detentie.

We doen dit al sinds 2001 in de gevangenis van Gent.

Hoe kan je bij ons aanmelden?

Vooral de psychosociale dienst (PSD) van de gevangenis meldt cliënten aan bij onze werking. Maar ook alle andere diensten kunnen aanmelden als zij vermoeden dat cliënten tot onze doelgroep behoren.