Werken bij Voluit

Werken bij Voluit

Stagiairs

Stage werk

Als stagiair in het Werkteam van Voluit ondersteun je (jong-)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij je hen begeleidt naar en bij betaald werk.

lees meer

Stagiairs

Stage dagbesteding

Voluit biedt een boeiende stage binnen het team dagbesteding, waar je als stagiair een zinvolle daginvulling voor cliënten ondersteunt.

lees meer

Stagiairs

Stage forensische jongerenwerking 4Hobo

Als stagiair bij het forensisch jongerenteam van Voluit bied je begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen met een (vermoeden van) beperking en een forensisch risico, waarbij je flexibel en creatief inspeelt op hun vragen en noden.

lees meer

Stagiairs

Stage forensisch volwassenenwerking Ontgrendeld

Als stagiair Ontgrendeld bij Voluit bied je ondersteuning aan gedetineerden met een (vermoeden van een) beperking in de gevangenissen van Gent, Dendermonde, Oudenaarde en Beveren, met als doel hun uitstroom en duurzame re-integratie in de maatschappij te bevorderen.

lees meer

Stagiairs

Stage mobiel-ambulante werkingen Gent

Als stagiair mobiel-ambulant bij Voluit bied je doelgerichte en oplossingsgerichte begeleiding aan cliënten met een beperking, zowel thuis als op locatie.

lees meer

Stagiairs

Stage zelfstandig wonen Evergem

Als stagiair zelfstandig wonen bij Voluit bied je begeleiding aan huis voor cliënten met een verstandelijke beperking, waarbij je ondersteuning biedt voor zelfstandig wonen, stimuleert bij het opbouwen van een sociaal netwerk, zorgt voor het welzijn van de cliënt, en helpt bij administratie, budget, werk, en vrije tijd.

lees meer

Stagiairs

Stage STUWW

Als stagiair STUWW bij Voluit bied je individuele ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke en emotionele/psychische kwetsbaarheid, waarbij je werkt vanuit de agogische visie 'Gentle Teaching', zorgt voor een aangename woonomgeving, basiszorg verleent, en een luisterend oor bent.

lees meer

Stagiairs

Stage zorgintensief wonen

Als stagiair woonbegeleider bij Voluit bied je zorg aan volwassenen met een verstandelijke beperking in twee verbonden groepen, waarbij je werkt volgens de agogische visie 'Gentle Teaching', aandacht hebt voor welzijn, dagelijks leven begeleidt, en een aangename woonomgeving creëert.

lees meer

Stagiairs

Stage vijf ringen

Als stagiair Vijfringen bij Voluit bied je individuele ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking die samenwonen in Doornzele, waarbij je kwalitatieve zorg verleent volgens de agogische visie 'Gentle Teaching', aandacht hebt voor het welzijn van cliënten, en diverse aspecten van het dagelijks leven begeleidt.

lees meer

Call to action

Samen voor verbinding