Omschrijving van de stage

 • Als stagiair bij het forensisch jongerenteam bied je begeleiding aan de jongeren en jongvolwassenen met een (vermoeden van) beperking en een forensisch risico en een bijkomende complexe problematiek.
 • Aansluiten bij hun leefwereld en belevingswereld, door ‘samen te zijn en samen te doen’. 
 • Flexibel, preventief en creatief omgaan met hun vragen en noden, met hun beperkingen en mogelijkheden. 
 • Zoeken naar, installeren en versterken van verbindingen met natuurlijk en/of professioneel netwerk. 
 • Intensief samenwerken met verschillende diensten i.k.v. psychosociale en praktische ondersteuning op verschillende levensdomeinen met het oog op een grotere zelfredzaamheid en levenskwaliteit afgestemd op het cognitief en emotioneel ontwikkelingsniveau en met aandacht voor risicomanagement. 
 • Instaan voor een aantal administratieve taken: cliëntdossier, verwerken van gegevens in Excel voor rapportering …
 • Actieve participatie in intern/extern overleg op cliënt- en teamniveau en het participeren aan of trekken van (intersectorale) werkgroepen m.b.t. de doelgroep. 

Wat vragen wij?

 • Je volgt een bachelor- of masteropleiding in een menswetenschappelijke richting relevant voor de functie (maatschappelijk werk, orthopedagogie, psychologie, criminologie, …).
 • Je herkent jezelf in de visie en waarden van Voluit.
 • Je bent authentiek als mens en je neemt je eigen leerproces in handen. Je kan je handelen in vraag stellen en reflecteren over je eigen functioneren.
 • Je kan zelfstandig en in teamverband werken.
 • Je bent flexibel, hebt zin voor initiatief en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je bewaart het overzicht en bent goed in plannen en organiseren.

Wat bieden wij?

 • De kans om je als stagiair (verder) te ontplooien in een unieke en warme organisatie, waar het welzijn van cliënten ten allen tijde centraal staat.
 • Een uitdagende en leerrijke stageplek binnen een dynamische organisatie
 • Begeleiding en ondersteuning van ervaren professionals
 • Een kans om praktijkervaring op te doen en je vaardigheden te ontwikkelen
 • Een inspirerende en inclusieve werkomgeving waar je echt het verschil kunt maken

Interesse? Tijdelijk volzet

Voor het schooljaar 2024-2025 zijn er in deze werking geen stageplaatsen meer beschikbaar.