Wat houdt de job in? 

VOLUIT vzw is op zoek naar een outreachende trajectbegeleider jongvolwassenen, voor de opstart van een nieuw op te starten intersectoraal team. 

Deze nieuwe werking richt zich op jongvolwassenen tussen 16 en 25 jaar, die in hun overgang naar volwassenheid te maken krijgen met een complex geheel van problemen op verschillende levensdomeinen.   

Als trajectbegeleider bouw je integrale hulpverleningstrajecten met de jongvolwassenen. Je benadert hen in de eigen leefwereld (mobiel, outreachend en aanklampend). Vanuit de opgebouwde vertrouwensrelatie pak je samen op een methodische en planmatige manier drempels op verschillende domeinen aan zodat de kloof naar integratie verkleint. Concreet ga je samen met de jongere aan de slag om stabiele huisvesting, inkomen, dagbesteding, een ondersteunend netwerk en een hogere mentale veerkracht te realiseren. Je vertrekt daarbij van de krachten en hulpbronnen die wél aanwezig zijn.  

Je team bestaat uit medewerkers uit verschillende organisaties, die elk hun expertise binnenbrengen. Naast begeleiding van de jongeren heb je ook de opdracht om de kennis en expertise in te zetten op vlak van het werken met cliënten met een forensisch risico en een (vermoeden van een) beperking, geestelijk welbevinden en/of relaties en sociaal netwerk. Je doet dit door outreachend en op maat te werken, maar ook door je collega’s in het team te adviseren en te coachen op jouw expertise. Je bent ook een brugfiguur tussen het intersectorale partnerschap en het aanbod van het team forensische jongerenwerking van VOLUIT vzw. 

Wie zoeken we? 

 • Je hebt affiniteit met jongvolwassenen. Je gaat vlot met hen in communicatie, voelt goed aan wat er bij hen leeft en kan hier ook vlot op inspelen in de gesprekken die je voert. 
 • Je beschikt over de nodige dosis lef om in minder vertrouwde omgevingen contact te zoeken met de doelgroep (huisbezoeken, ontmoetingsplaatsen, jeugdwerkingen,…).  
 • Je bent sterk in relatie-opbouw: je bent luistervaardig, authentiek, nabij, transparant en vertrekt van bij voorbaat vanuit een nieuwsgierige en waarderende houding. 
 • Je gaat met geduld en doorzettingsvermogen in relatie, ook al heeft de jongere  ogenschijnlijk geen vraag.  Je bent in staat kleine openingen te herkennen en hierop in te spelen.  
 • Je bent flexibel in denken en handelen: je bent creatief en speelt vlot in op snel veranderende situaties.  Waar nodig ben je in staat om je zienswijzen en aanpak aan te passen en  bij te sturen in het belang van de situatie.  
 • Je stemt je begeleidingsstijl af op het tempo en de draagkracht van de jongvolwassene: waar mogelijk zorg je ervoor dat de jongere maximaal zelf aan het stuur blijft, maar als dit nodig blijkt, kan je ook meer sturend of zelfs confronterend tewerk gaan.  
 • Creativiteit en het vermogen om out of the box te denken en te handelen is een troef.  
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent zeer zelfstandig in het plannen en uitvoeren van jouw taken. Je verliest daarbij nooit de doelen en het belang van de werking uit het oog. Als netwerker kan je bovendien vlot samenwerkingsrelaties uitbouwen met collega’s van andere organisaties.  
 • Je zorgt voor een correcte administratieve opvolging en registratie van je cliëntdossiers. 
 • Je staat open voor regelmatige coaching rond je begeleidingstraject en brengt daar de knelpunten in dialoog.  

Formele vereisten 

 • Je hebt een diploma hoger onderwijs (bachelor of HBO5) in een menswetenschappelijke richting. 
 • Je kan bij voorkeur minimaal 2 jaar relevante werkervaring voorleggen. 
 • Je beschikt over nodige basisvaardigheden ICT  (tekstverwerking, Excel, Teams,…). 
 • Meertaligheid (Frans en Engels) is een troef. 
 • Je bent bereid tot avondwerk i.k.v. een begeleidingstraject. 
 • Je beschikt over een rijbewijs en de mogelijkheid tot het gebruik van een wagen. Je bent bereid om met eigen vervoer te verplaatsen in de regio Waas-Dender. 

Wat bieden wij? 

 • Een uitdagende job met veel leerkansen in een vernieuwend initiatief.  
 • Ruimte voor initiatief, persoonlijke inbreng en creativiteit.  
 • Mogelijkheden tot uitbouwen van een breed professioneel netwerk.  
 • Coaching, vorming en ondersteuning, zowel binnen het intersectoraal team als binnen je moederorganisatie. 
 • Een onmiddellijke indiensttreding met een contract van 80% voor onbepaalde duur.  
 • Verloning volgens barema B1c van het PC 319.01.  
 • Vergoeding woon- en werkverkeer + dienstverplaatsingen. 
 • Een laptop en GSM. 
 • Tewerkstellingsplaats regio Waas Dender. 

HOE SOLLICITEREN? 

Hebben we je warm gemaakt voor een job als trajectbegeleider binnen een nieuw op te starten team? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar solliciteren@voluit.be. Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij Sarah Smeets (sarah.smeets@voluit.be). 

Kandidaten krijgen na de uiterste sollicitatiedatum 21/04/24 bericht of ze al dan niet weerhouden worden voor het sollicitatiegesprek dat zal doorgaan op 29/04/24 in de voormiddag.