Voluit begeleidt mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, autisme, NAH en/of kwetsbaarheden op verschillende levensdomeinen. Wij zijn er voor alle mogelijke vragen naar ondersteuning op vlak van wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd. Mensen worden niet alleen gewaardeerd om wat ze doen, maar vooral om wie ze zijn. 

De functie: 

Het team zelfstandig wonen bestaat uit 4 deelwerkingen: 2 mobiele teams, structureel team, woonsite Vijfringen en woonsite Stuww. We begeleiden zowel cliënten die zelfstandig wonen en op vraag ondersteuning krijgen als cliënten die we dagelijks begeleiden afhankelijk van hun zorgnood. De cliënten die in Vijf Ringen en het Stuww wonen hebben meer nood aan nabijheid en begeleiding. Voor het team Zelfstandig wonen zijn we op zoek naar een vlinderbegeleider voor een tijdelijk contract van 30,4u -38 u /week tot eind december 2024.

Wat houdt het werk in ? 

 • Je biedt ondersteuning in de werkingen van Zelfstandig wonen waar er door omstandigheden een tijdelijke nood is. Je wordt daarbij ondersteund door de betrokken teamcoach.
 • Je biedt jouw cliënt en zijn netwerk de gepaste professionele ondersteuning op vraag én op maat. De frequentie van contact varieert naargelang de ondersteuningsnood en het beschikbare zorgbudget.
 • Je bouwt mee aan het natuurlijk en professioneel netwerk rond je cliënt, bouwt dit uit, onderhoudt en coördineert. Je bent als begeleider de bruggenbouwer.
 • Je neemt een aantal administratieve taken digitaal ter harte: je houdt cliëntendossiers actueel, registreert contacten en vervoer, beheert je digitale agenda, …
 • Je hebt een actieve bijdrage in de verschillende teams en de organisatie.
 • Je gaat aan de slag met de aangeboden coaching, met oog op het verder ontwikkelen van jouw competenties.
 • Je bouwt mee aan een positieve sfeer en een dynamische, lerende teamwerking.

  Wat vragen wij ?  

  • Een gegradueerde in de orthopedagogie of bachelor in een ortho(ped)agogische, psychologische of sociale richting,
  • die 30,4u – 38u per week kan werken,
  • die graag zo snel mogelijk in dienst kan treden (maar de startdatum is bespreekbaar),
  • die flexibel de arbeidstijd wil aanpassen in functie van de cliënt en bereid is tot avond-en weekendwerk en deel uitmaakt van het permanentiesysteem.
  • die kan beschikken over een eigen wagen, in het bezit is van een rijbewijs B en bereid is gebruik te maken van een eigen vervoersmiddel voor dienstverplaatsingen (tegen vergoeding)

  We vinden daarbij volgende attitudes en competenties belangrijk:

  • Je herkent je in de visie, waarden en stapstenen van Voluit.
  • Emotionele ontwikkeling is een vertrouwd concept en kan je toepassen in je begeleiding.
  • Je hebt affiniteit met de principes van Gentle Teaching.
  • Je gaat in verbinding met je cliënt vanuit een gepaste afstand-nabijheid.
  • Je bent authentiek: je doet wat je zegt en je zegt wat je doet.
  • Je kan zeer zelfstandig werken, je kan goed plannen en organiseren.
  • Je kan verantwoordelijkheid opnemen voor je eigen werk.
  • Je kan jezelf in vraag stellen en reflecteren over je eigen functioneren.
  • Je hebt interesse in een ruime doelgroep van mensen met kwetsbaarheden.
  • Je bent enthousiast en gedreven.
  • Je kan je cliënt verbinden met diens netwerk en een meerzijdig partijdige bril opzetten.
  • Je kan vlot werken met Word, Excel, Outlook, Office 365.

  Wat bieden wij ?  

  •  De kans om je als begeleider (verder) te ontplooien in een unieke en warme organisatie waar het welzijn van cliënten centraal staat. Je krijgt hierbij coaching op maat.
  • Contract voor bepaalde duur tot 31/12/24, start zo snel mogelijk.
  • Verloning volgens de wettelijke bepalingen van PC 319.01
  • Een kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met auto/fiets.
  • Een omniumverzekering voor dienstverplaatsingen met je auto.
  • Een laptop en GSM om je job uit te voeren.

  Solliciteren: 

  Ben jij de medewerker die we zoeken? Mail je CV en motivatiebrief zo snel mogelijk en ten laatste op 12 mei 2024 naar solliciteren@voluit.be met de vermelding “allround begeleider Zelfstandig Wonen“
  Voor meer info kan je terecht bij Maureen Heirweg, coördinator Zelfstandig Wonen (0491/16.69.30 of maureen.heirweg@voluit.be).