Op dinsdagavond 30 januari vond de primeur plaats van de allereerste klankbordgroep voor zorgintensief wonen in Café de Volle Tas. Het doel van de avond was tweeledig: het verstrekken van informatie en het luisteren naar de ervaringen van cliënten en hun netwerk. Deze klankbordgroep, die ongeveer driemaal per jaar zal plaatsvinden op vrijwillige basis en zonder vaste ploeg, staat open voor alle geïnteresseerde netwerken of vertegenwoordigers van cliënten.

De sfeer tijdens deze eerste editie was bijzonder positief, met een mooie opkomst en vertegenwoordiging vanuit verschillende huizen, inclusief logementcliënten. De avond begon met een uitleg over het doel van de klankbordgroep, waarbij werd benadrukt dat de thema's voortkomen uit de wensen en behoeften van de cliënten en hun netwerk.

Directeur Tim verschafte inzicht in de woon- en leefkosten, terwijl Ingeborg en André vanuit de gebruikersraad aanvullende informatie deelden. De vragen en feedback die naar voren kwamen, waren constructief en lieten een positieve indruk achter. De aanwezigen voelden dat dit format goed werkt en bijdraagt aan de betrokkenheid van alle belanghebbenden.

Tot slot presenteerden collega's Mariëlle en Christel een voorbeeld van het dagverloop van zorgintensieve cliënten, inclusief een vermelding van de nieuwe werking genaamd 'De Goesters.'

De volgende klankbordgroepen voor zorgintensief wonen zijn gepland in mei en oktober, en het enthousiasme lijkt nu al hoog voor deze vervolgsessies.

Benieuwd naar een kennismaking met de gebruikersraad? 
Klik dan hier door!