Voluit, een nieuwe organisatie sinds de fusie, stond voor de opdracht om ook hun inspraak-platform te vernieuwen. Het werd een combinatie van een 'formele GEBRUIKERSRAAD' en drie 'informele KLANKBORDGROEPEN'.

De gebruikersraad in Voluit heeft twee kerntaken. 1/ de vinger aan de pols houden bij alle organisatie-ontwikkelingen. En 2/ op komen voor wat belangrijk is voor de cliënten van Voluit

De gebruikersraad bestaat uit 9 verkozen cliënten en/of vertegenwoordigers. Zij praten namens alle cliënten van Voluit en proberen ervoor te zorgen dat de organisatie rekening houdt met wat alle cliënten nodig hebben.

Enkele specifieke dingen die de gebruikersraad doet, zijn:

  1. Opkomen voor belangen:  'Opkomen voor' betekent dat de raad ervoor zorgt dat wat de cliënten nodig hebben, serieus wordt genomen.

    Advies geven: de raad geeft advies aan Voluit over dingen die invloed hebben op hoe goed de diensten zijn en hoe fijn het leven is voor de cliënten.

  2. Kritisch mee-denken over beleid: de raad probeert te beoordelen of de beslissingen van de organisatie goed werken in praktijk, én of ze passen bij wat de cliënten nodig hebben.

  3. Dialoog tussen cliënt en organisatie: Ze helpen met praten tussen de organisatie en de cliënten, en zorgen ervoor dat belangrijke informatie wordt gedeeld.

  4. Meedenken over verbeteringen: Ze denken actief mee over hoe de organisatie beter kan worden, zodat de diensten nog beter passen bij wat cliënten nodig hebben.

Een gebruikersraad heeft voornamelijk agenda-punten die gaan over de grote plannen, de financiële zaken van de organisatie, de officiële documenten voor cliënten én Voluit, over algemene beleidszaken, over dingen die 'overkoepelend' zijn.

Omdat dit heel vaak moeilijke en grote thema's zijn, vinden we het bestaan van de klankbordgroepen, even belangrijk. Deze hebben dezelfde doelen: inspraak, hoor- en adviesrecht. Máár: hier komen specifiekere en 'kleinere' thema's aan bod, die even belangrijk zijn.

De gebruikersraad kwam al twee keer samen. Wil je graag even hun verslagen inkijken, neem dan contact op met gebruikersraad@voluit.be.

De klankbordgroepen zijn nog niet helemaal van start gegaan, dus daar is het nog een beetje afwachten. Wil je hier toch meer over weten, kan je zeker ook terecht op bovenstaand mail-adres.