Een kleine 20 jaar geleden ontstond bij een aantal ouders van een (volwassen) kind met ASS de wens om een woonproject op maat te realiseren voor hun zoon of dochter.  Het idee om zelf het heft in handen te nemen ontstond vanuit de vaststelling dat er weinig tot geen initiatieven bestonden die beantwoordden aan de nood van deze personen.  Er werd een traject gegaan om te werken aan een plek waar zij met een minimum aan ondersteuning op maat voldoende autonomie en privacy kunnen ervaren, en waar anderzijds ruimte is voor verbinding met andere personen met ASS. 


De groeiende groep ouders verenigde zich in vzw Autimismus van waaruit de concrete uitwerking van het project in al zijn facetten werd vormgegeven.
Al snel kwamen zij bij vzw Voluit (toen nog Baken) aankloppen om vanuit het aspect van de handicapspecifieke ondersteuning dit project mee vorm te geven.
Er ontstond een fijne samenwerking, eerst in het vele werk ter voorbereiding van de realisatie, en vanaf 2017 in de ondersteuning van de 8 bewoners die er sindsdien (samen met een goede buur) hun thuis vinden.

In de loop van vorig jaar (2023) stelde Autimismus aan Voluit de vraag of wij bereid waren om hun bestuurlijke rol in dit project over te nemen.  Deze vraag werd onderzocht en resulteerde kort voor nieuwjaar in de vereffening van Autimismus en inkanteling van de vzw in Voluit.

Wij kijken met veel dankbaarheid terug naar het pionierswerk dat wij in deze co-creatie samen leverden.  Zonder de verregaande vrijwillige inzet van de leden van vzw Autimismus, was Convent 22 er niet geweest.