‘Full Inclusion’, een project van Team Werk – Voluit. 
Met steun van de Koning Boudewijn Stichting streven we ernaar om vanuit goede praktijken op de werkvloer ondersteuning te bieden en dit verder uit te breiden. Ons project sluit aan bij het nieuwe decreet rond individueel maatwerk.
Bij ‘Full Inclusion’ streven we naar inclusieve werkvloeren. We willen dit bereiken door partnerschappen aan te gaan met bedrijven buiten de non-profitsector. Hiermee streven we naar een versterking van de maatschappelijke bewustwording rond kwetsbaarheid, buiten de grenzen van de sociale sector. Ons doel is het bieden van geïndividualiseerde, kwalitatieve en inclusieve ondersteuning aan mensen met een beperking op de werkvloer. In plaats van beperkte interactie streven we naar duurzame verbindingen tussen profit en non-profit.’