Er is een ruim aanbod aan vrije tijdsactiviteiten, georganiseerd door onze medewerkers Vrije Tijd. Zij stemmen interne vraag en (extern)aanbod op elkaar af. 

Zij organiseren tal van sport- en bewegingsactiviteiten zoals fietsen, hippotherapie, conditietrainingen, balspelen, sportdagen…en nemen jaarlijks deel aan Special Olympics. 

Voor de niet-sporters organiseert Voluit crea-workshops, daguitstappen, concerten, zelf theater maken…

Waar mogelijk nemen we deel aan leuke buurtactiviteiten. In ons eigen café de Volle tas is iedereen méér dan welkom.

Dit alles is mogelijk doordat Voluit inzet op samenwerkingsverbanden en talenten van zowel vrijwilligers als medewerkers.