Bij kwartiermakend hulpverlenen bieden we aanklampende begeleiding aan cliënten met diepe kwetsuren die geen gezonde wederkerigheid in relaties hebben ervaren. Wij geloven tot meer levenskwaliteit te kunnen komen mits specifieke begeleiding vanuit presentie en met een focus op netwerkverbreding. We zijn ervan overtuigd dat een inclusief traject binnen de samenleving bijdraagt tot een vermindering van uitsluitingssituaties en precaire omstandigheden.