In een convent in het Groot Begijnhof wonen 8 personen met een autismespectrumstoornis in een “living-apart-together” -concept.

Zij hebben voldoende zelfstandigheid om met een minimum aan individuele ondersteuning alleen te wonen, maar kiezen er tegelijkertijd bewust voor om te leven in een gemeenschap met anderen.

Iedere bewoner heeft zijn eigen studio of appartement, verhuurd via het sociaal verhuurkantoor (SVK) van Gent. Daarnaast delen ze samen een gemeenschappelijke living en tuin. Daar kunnen zij elkaar ontmoeten voor activiteiten of gewoon samen zijn.

Voluit biedt de individuele ondersteuning, alsook ondersteuning bij het samenleven (bewonersvergadering).

In het gebouw woont een vrijwilliger die als ‘goede buur’ aanwezig is.

Dit alles doen we in samenwerking met een groep ouders, die initiatiefnemers waren van dit project.