“Yasmine (10 jaar) wilt zo graag bij vriendinnetjes blijven slapen maar tot nu toe loopt het mis. In eerste instantie gaat ze in op een uitnodiging; vervolgens piekert ze zich een ongeluk over wat er allemaal mis zou kunnen gaan en besluit dan vervolgens dat ze toch geen zin heeft. Ik zie de spijt dan zo in haar ogen.”

 

“Jeroen (9 jaar) is zo plichtsbewust dat hij vooral doet wat hij denkt dat anderen van hem verwachten. Wat hij zelf wilt, is van ondergeschikt belang. Ik zou zo graag willen dat hij ook eens wat meer rekening met zijn eigen behoeften.”

 

“Fien (8 jaar)  krijgt ander werk op school zodat ze zich voldoende leert inspannen. En tot onze grote frustratie veegt ze haar voeten aan dit werk. Ze vult hier en daar iets in, de rest houdt ze voor bekeken. Ze zegt dat het te moeilijk is en ze het niet kan. Ze voelt zich zo onzeker wanneer ze iets moet doen waarvan ze niet zeker weet dat het haar zonder inspanningen zal lukken. De leerkracht van Fien staat op het punt om het ander werk stop te zetten wegens te uitdagend.”

Voluit leren leven

Herkenbare situaties? Wij komen regelmatig in aanraking met dergelijke verhalen. Wanneer je merkt dat je kind niet ten volle durft te leven, kan dit erg pijnlijk zijn voor ouders (en voor de bredere omgeving). Wij gingen op zoek naar een methodiek om kinderen te leven voluit te leven en kwamen zo uit bij Acceptance and Commitment Therapy en ACT4kids. Momenteel bieden wij ACT4kids aan aan kinderen met een leervoorsprong. Deze training brengt de deelnemers vaardigheden bij die helpen om voluit te leven. Concreet werken we in deze training aan de ontwikkeling van psychologische flexibiliteit.

Binnen ACT staan er zes kernprocessen centraal die deze psychologische flexibiliteit stimuleren. Deze processen staan ook centraal binnen ACT4kids; wel zijn ze vertaald naar het ontwikkelingsniveau van kinderen. Om het toegankelijk te houden voor kinderen wordt er gewerkt met verschillende symbolen. Ieder symbool heeft zijn eigen kwaliteit. Er wordt aan de kinderen geleerd hoe ze de kwaliteiten van deze dieren kunnen benutten om te doen wat voor hun belangrijk is.

Het hart, de boom en de uil

De drie eerste symbolen leveren onze kinderen belangrijke informatie. Het gaat om het hart, de uil en de boom.

Het hart

Het hart staat voor wat je kind belangrijk vindt . Welke personen en dieren zijn belangrijk voor hem of  haar? En welke activiteiten zijn het waarvan je kind gaat stralen?

De uil

De uil staat symbool voor ons verstand. Ons verstand helpt ons in het dagelijkse leven voortdurend bij het onthouden van informatie, het oplossen van problemen, het maken van schoolwerk, het spelen van spelletjes, … Wanneer we ons verstand echter loslaten op onze innerlijke “problemen” loopt het mis.

Je kind voelt zich bijvoorbeeld verdrietig wanneer hij of zij niet werd uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje. Verdriet is iets wat ons verstand alarmerend kan vinden en iets wat ons verstand wilt “oplossen”. Het is dus niet ondenkbaar dat het verstand van je kind (of de uil) zich begint te moeien met de situatie. “Ze vinden jou vast niet leuk. Zie je wel!” of “Hoe oneerlijk is dat! Dat kindje mocht vorige maand wel naar mijn feestje komen en nu mag ik niet naar dat van hem/haar. Dat kan toch niet; zo onrechtvaardig!”. Of het verstand van je kind begint te piekeren en de hele situatie te analyseren in de hoop de oorzaak te vinden waarom er geen uitnodiging verstuurd is.

Onze uil helpt ons dus vaak maar produceert ook heel wat gedachten die ons geen meter verder helpen. De uil staat voor deze beide kanten van ons verstand.

De boom

Een derde element is de boom. Die staat symbool voor onze zintuigen. Wat hoor je, voel je, ruik je, proef je, zie je? Niet meer of minder dan dat.

Informatie bekijken vanop een afstand

In de training leren we aan onze deelnemers om deze drie elementen mee te nemen in het beoordelen van situaties. Vaak zien we bijvoorbeeld dat een kind maar rekening houdt met informatie uit één of twee van deze bronnen: enkel de uil wordt bijvoorbeeld gebruikt als informatiebron. Door echter vanop een afstand naar de drie informatiebronnen te kijken, kom je tot een beter, genuanceerder overzicht dat een beter vertrekpunt vormt om van daaruit te handelen. Op die manier is de kans groter dat kinderen datgene zullen doen wat zij belangrijk vinden (het hart) gebruiken als kompas) want dit zorgt ervoor dat je kind een waardevol leven kan leiden.

Datgene doen wat je belangrijk vindt, is echter niet zo evident. Je eigen weg volgen houdt ook in dat je de hobbels en bobbels op dit pad erbij dient te nemen. Om de kans te vergoten dat je kind ook doorzet wanneer het deze hobbels en bobbels tegenkomt, worden er de kat en de olifant aangereikt.

De kat

De kat staat symbool voor de concrete toewijding aan datgene wat voor je kind van tel is.  Bijvoorbeeld: “Ik wil meer mijn best doen voor Frans ook al vind ik Frans leren eng. Daarom ga ik vanaf nu iedere dag 10 minuten Frans oefenen thuis.” De kat helpt je kind om datgene wat hij belangrijk vindt om te zetten in haalbare acties. Katten volgen hun eigen agenda, niet die van iemand anders en doen datgene wat voor hun goed is. Ze zorgen ook goed voor zichzelf en anderen.

De olifant: een dikke huid en een slurf

De olifant helpt je kind om uit te voeren wat hij of zij had vooropgesteld. Met de olifantenslurf leren kinderen vervelende gedachten op een afstand te houden (ze blazen ze weg). De olifantenhuid leert hen om onaangename gevoelens beter te verdragen.

Tijdens de training wordt er iedere sessie een nieuw element geïntroduceerd wat vervolgens thuis verder wordt ingeoefend met de ouders. Na de introductie van al deze elementen volgt er een bijeenkomst om alle elementen te integreren. De training wordt afgesloten met een ouder en kindsessie.

Op dit moment lopen er twee groepsbegeleidingen voor leerlingen met een leervoorsprong. Bij voldoende interesse laten we deze groepsbegeleiding opnieuw doorgaan in het tweede trimester van dit schooljaar. We overwegen om twee groepjes aan te bieden: één groepje voor leerlingen met een leervoorsprong en één groepje voor leerlingen waarin zowel kinderen met als zonder leervoorsprong aan kunnen deelnemen.

Lijkt het leren kennen van deze symbolen en het oefenen van de vaardigheden die hiermee gepaard gaan zinvol voor jouw kind? Heb je interesse om jouw kind te laten deelnemen aan een groepsbegeleiding? Geef ons dan zeker een seintje. Er volgt nog een informatieve sessie waarbij we ACT4kids uitgebreider introduceren en je zelf kort kan ervaren waar het tijdens de groepssessies om zal gaan. Je kan ook eens een kijkje nemen op de website van ACT4kids.

Pin It on Pinterest