De voorbije weken kregen we heel wat vragen van ouders over de groepsbegeleiding die wij vanaf eind oktober zullen aanbieden een kinderen van de tweede en derde graad met een leervoorsprong. Hoe zijn jullie uitgekomen bij ACT (acceptance and commitment therapy)?  Waar focust ACT zich op? En waarom zijn we er zo enthousiast over? Wel: hieronder een woordje uitleg.

Hoe ontdekten wij ACT?

Vorig jaar tijdens de grote vakantie was ik op zoek naar een methodiek die kon helpen om het onderpresteren van begaafde kinderen en jongeren tegen te gaan. Ik had al heel wat gelezen over onderpresteren, hoe het ontstond, wat het in stand kon houden, enz… Een echt heldere methodiek om er mee aan de slag te gaan, vond ik echter niet. Tot ik vorig jaar tijdens de grote vakantie toevallig stootte op een ACT-boek. ACT staat voor acceptance and commitment therapy. Het is een model dat therapeuten maar ook coaches kunnen gebruiken om tot gedragsverandering te komen. Enkele boeken later schreef ik me in voor een basisopleiding ACT en ging de bal pas helemaal aan het rollen. Dit model leek wel gemaakt om met kinderen en jongeren met een leervoorsprong aan de slag te gaan, die gedachte schoot alleszins door mijn hoofd. Ik maakte Sien enthousiast; zij volgde de basisopleiding ook. Sien en ik besloten vervolgens om ons volledig op ACT te storten. Dit schooljaar volgen we vormingen om ACT toe te passen bij kinderen, jongeren en gezinnen en zijn we ook gestart met een vierjarige opleiding tot contextuele gedragstherapeut waarin ACT ook ruim aan bod komt. En ook Ine kreeg de smaak te pakken. Zij volgt momenteel de basisopleiding van ACT.

Waar focust ACT zich op?

In tegenstelling tot andere therapeutische modellen focust ACT zich niet op het reduceren van klachten waar kinderen en jongeren “last van kunnen hebben” zoals bijvoorbeeld negatieve gedachten, gevoelens van angst, laag zelfbeeld, … In plaats daarvan is het doel van ACT om kinderen, jongeren en volwassen te helpen om zichzelf (terug) in contact te brengen met datgene wat voor hun belangrijk en zinvol is. Eens men duidelijk voor ogen heeft wat dat dan wel mag zijn (iedereen vult dit op zijn eigen manier in) kan men ook doelen opstellen die in lijn liggen met wat men werkelijk belangrijk vindt zodat je (terug) meer voldoening uit het leven van je leven kan halen. ACT biedt vervolgens ook handvatten om om leren te gaan met alle oneffenheden die onvermijdelijk op je pad komen zodat het je ook beter lukt om op je eigen pad te blijven. Het aanleren van deze vaardigheden draagt bij tot een hogere veerkracht zodat men ook beter leert omgaan met tegenslagen.

Waarom zijn wij zo enthousiast over ACT?

ACT biedt volgens ons (o.a.) een heel mooi antwoord op worstelingen van kinderen en jongeren die als klein kind erg graag wilden bijleren maar dan later de opdrachten in de plusklas “saai” beginnen te vinden omdat de kuilen en bobbels op hun pad te groot zijn en ze niet weten hoe hiermee om te gaan. Het biedt ook een houvast aan hulpverleners en ouders wanneer kinderen en jongeren zich zo zeer hebben gefocust op de verwachtingen van belangrijke anderen en daardoor steeds minder goed weten wat ze nu eigenlijk zelf belangrijk en waardevol genoeg vinden om ’s morgens voor op te staan. ACT kan dus ook perfect gebruikt worden bij jongeren die geen idee meer hebben van wat ze met hun (professionele) leven willen aanvangen.

Waarschuwing!

ACT is dus een erg waardevol model om tot gedragsverandering te komen bij individuen. Maar opgelet: als je als ouder of leerkracht denkt dat ACT de manier is om jouw kind te laten doen wat voor jou belangrijk is (bijvoorbeeld je erg hard inspannen voor school), dan kom je mogelijk bedrogen uit. Het is de bedoeling dat kinderen en jongeren leren zich in te zetten voor datgene wat hun hart sneller doet slaan en soms is dat (op het eerste zicht) niet helemaal hetzelfde als wat je als ouder belangrijk vindt.

In een volgende blog geven we wat meer informatie over ACT4kids; dit is het model dat we willen gebruiken om rond veerkracht te werken binnen onze groepsbegeleidingen.

Tot binnenkort!

Pin It on Pinterest